Виконання статті 30 Закону України "Про освіту"

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 

 

свідоцтво на право власності.jpeg (1,8 MB)

свідоцтво про атестацію.jpeg (2,5 MB)

Мова навчання - українська

Електронна адреса центру  detdom-denyshy@ukr.net

Адреса веб сайту центру