Педагогічний колектив

Навчально-виховний процес забезпечують  31 висококваліфікованих педагоги. З них:
5 – мають звання « учитель – методист»,
2 – звання «старший учитель»,
5 – звання «старший вихователь»;
6 – мають кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії»,
11-  педагогів    мають  корекційну   освіту;
6 – спеціалістів медичного профілю (лікар - педіатр, дієтсестра, 4 медсестри);
1 – практичний психолог,
1 – соціальний педагог.