Практичний психолог

Практичний психолог

Практичний психолог - Ольшанська Світлана Валентинівна

Основні напрямки роботи:

- Психодіагностична робота (використання різних методик, тестів, опитувальників на виявлення особових особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів);

- Консультативна робота, яка полягає в допомозі людині у вирішенні психологічних проблем;

- Психокорекційна та профілактична робота, направлена на подолання негативних явищ освітньому просторі школи, в сім’ї, в соціальному оточенні;

- Просвітницька діяльність;

- Індивідуальна і групова розвиваюча робота (розвиток здібностей, формування особи учня)