Конспект корекційного заняття за лексичною темою “Транспорт”

22.02.2019 14:25

Конспект корекційного заняття за лексичною темою “Транспорт”
Підготувала:
Вихователь 1-Б класу
Бондарчук Олена Петрівна


Завдання:
Корекційно-навчальні: активізація, уточнення та збагачення словникового запасу за темою: «Транспорт»; спонукання дітей до активного та виразного мовлення; виховання уваги до зверненого мовлення; прищеплювання навичок пояснювального мовлення; формування простих та поширених речень за допомогою запитань до малюнків; спонукати вживати у власному мовленні різні за метою висловлювання та інтонацією речення; вживання речень зі сполучником а; поповнення словника прикметниками, прислівниками, дієсловами; виховувати вміння узгоджувати іменники з дієсловами, прикметниками, числівниками, прийменниками; формування графо-моторних навичок.
Корекційно-розвивальні: розвиток артикуляційної, дрібної та загальної моторики; координація мовлення з рухами творчого уявлення; мімічної мускулатури, мовленнєвого дихання, темпорітмічної сторони мовлення; розвиток зорового та слухового сприйняття і уваги, тактильного сприйняття; розвиток логічного мислення під час відгадування загадок; розвиток психічних та фонематичних процесів; розвиток зорово-просторового сприймання, уявлення; зорового аналізу та синтезу, зорового контролю; формування зорово-моторної координації.
Корекційно-виховні: формування навичок співпраці, взаєморозуміння, доброзичливості, вміння працювати з дидактичним матеріалом, розвивати бажання та інтерес розповідати за власним бажанням; виховання творчої активності та вміння уважно слухати один одного.
Матеріали: малюнки різних видів транспорту; зашумлені картинки різних видів транспорту; накладені контурні зображення різних видів транспорту; малюнок з тіньовими зображеннями видів транспорту; малюнок лабіринту; схематичне зображення машини; палички пластмасові, паперові кружечки, іграшкова машинка.

 

 

—————

Назад